Telefonflotta Bankszámla flotta E-mail és webtárhely Mobilflotta

 

Cafeteria esetében gyakran feltett kérdések:

Mi is az a cafeteria?

A cafeteria szó angol jelentése önkiszolgáló étterem, vagy vendéglő - átvitt értelemben kávéház. Erre az analógiára, az önkiszolgáló gondolatkörre épül a cafeteria rendszer, miszerint a cég által meghatározott adómentes juttatásokból választ a munkavállaló, saját pillanatnyi élethelyzetének, igényeinek, motiváltságának megfelelően a béren kívüli meghatározott keretösszegből.

 

Kis cafeteria történeti visszatekintés

Az 1970-es évek elején az Egyesült Államokban kutatók vizsgálták a dolgozók elkötelezettségét és elégedettségét a cégeknél. Megállapították, hogy a munkabér növelése egy bizonyos szinten felül már nem fokozza az elégedettséget, ily módon a befektetett bértömeg nem térül meg teljes egészében, vagyis gazdasági értelemben veszteség keletkezik. A probléma megoldására béren kívüli juttatásokat kezdtek nyújtani, azonban az eredmény nem volt egységes. Az eredmény sikerének függvénye volt a dolgozó életkora, családi-egészségi állapota, egyéb személyi jellemzői.

Ekkor dolgozták ki a rugalmas, választható cafeteria rendszert, amely gyorsan elterjedt. Az 1990-es évek elején már az USA-n kívül, Kanadában és Angliában közkedveltté vált.

 

Cafeteria Magyarországon

Az első cafeteria rendszereket hazánkban az 1995-96-os években alakították ki hasonlóan, ahogy - ma már a világ számos országában megalapozott és bevált megoldásokkal működik. Nálunk még a korai fejlődés stádiumában van, a cégek 15-20 %-ánál alkalmazzák valamilyen formában. Hasonló nagyságrendű kör fontolgatja a bevezetését.

Tapasztalatok és a vizsgálati eredmények szerint a dolgozók körében meg van arra az igény, hogy havi bérükön túl egy külön meghatározott összeget saját belátásuk és igények szerint költsenek el – úgy, mint a kávéházban – szabadon válogatva.

  

Költségtakarékos megoldások

A költséghatékonyság egyik legfontosabb eszköze a dolgozók megtartása. A jó ösztönzési rendszer figyelembe veszi a dolgozói motivációit is. Mivel mindenkinek mások a preferenciái, érdemes lehetőséget nyújtani az alkalmazottaknak, hogy a rendelkezésre álló költségkeret terhére maguk válasszák meg a nekik legmegfelelőbb juttatási formát.

  

Nem pénzbeli juttatások közterhei 2011-ben:

  • Béren kívüli juttatások: A béren kívüli juttatások értékének 1,19-szorosa után a munáltatónak (kifizetőnek) kell 16% személyi jövedelemadót fizetnie.

Juttatás megnevezése

Juttatás max. mértéke

Üdülési csekk vagy kedvezményes üdültetés

évente a minimálbért meg nem haladó értékben

Iskolakezdési támogatás

tanuló gyermekenként a minimálbér 30%-ig

A munkáltató nevére szóló számlával megvásárolt, kizárólag a munkavállaló helyi utazására szolgáló bérlet

 

Melegétkeztetés – vendéglátásban, munkahelyen, közétkeztetésben – vagy fogyasztásra kész étel értéke, ide értve az utalványt, az adóéven belül utólagosan adva is

havi 18.000,- Ft-ig

Széchenyi-pihenőkártyára utalt összeg, több juttatótól származóan együttvéve is

évente max. 300.000,- Ft-ig

Munkáltató által finanszírozott Internet-használat

havi 5.000,- Ft-ig

Munkáltatói-foglalkoztatói havi hozzájárulásból a magánszemély javára

-         az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztár(ak)ba átutalt összeg

-         az önkéntes kölcsönös egészségpénztár(ak)ba, ill. önsegélyező pénztár(ak)ba átutalt összeg

-         foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézménybe átutalt összeg

  

-         max. a minimálbér 50%-ig

 

-         együttvéve a minimálbér 30%-ig

 

 

-         a minimálbér 50%-ig

 

Juttatás szövetkeze közösségi alapjából

évente a minimálbér feléig

Iskolarendszerű képzés munkáltató által átvállalt (viselt) költsége

évente a minimálbér 2,5-szereséig

  • Béren kívülinek nem minősülő egyes meghatározott juttatások: Az ilyen juttatások értékének 1,19-szorosa után a kifizetőnek a 16% személyi jövedelemadón felül 27% ehót is fizetnie kell.

                - A kifizető által hivatali, üzleti utazáshoz kapcsolódó étkezés vagy más szolgáltatás révén magánszemélynek juttatott adóköteles bevétel.

-         A cégtelefon használata.

-         A csoportos életbiztosítás.

-         A reprezentáció, üzleti ajándék adóköteles része.

-         Reprezentációnak nem minősülő vendéglátás (részt vevő magánszemély utazási és szállásköltsége, neki nyújtott étel-, italszolgáltatás) költsége, ha nem állapítható meg a juttatásban részesülő személy által szerzett bevétel.

-         A kifizető által jogszabály alapján a magánszemélynek ingyenesen vagy kedvezményesen átadott termék, nyújtott szolgáltatás (pl. önkormányzati rendelet alapján rászorultságtól függetlenül ingyenesen adott utazási bérlet).

-         A minimálbér 1%-át meg nem haladó értékű reklámcélú vagy egyéb adómentesnek és üzleti ajándéknak nem minősülő juttatás (pl. szóróajándék).

-         A béren kívüli juttatások kedvezményes adózású értékhatárán felüli rész.

  • Béren kívülinek nem minősülő egyes meg nem határozott juttatások: E juttatások az összevont adóalap részeként adóznak, vagyis 27%-kal felbruttósított értékük után a magánszemély adózik 16%-kal. A magánszemély és a juttató tb-terheit a felek közti jogviszony határozza meg.

-         A munkáltató által egyoldalú kötelezettségvállalás alapján adott magánnyugdíjpénztári tagdíj-kiegészítés.

-         Művelődési intézményi szolgáltatás (pl. színházjegy, kulturális célú utalvány)

-         A munkáltató által minden munkavállaló részére azonos feltételekkel és módon ingyen vagy kedvezményesen adott termék, nyújtott szolgáltatás.

-         A munkáltató által – minden munkavállaló számára megismerhető belső szabályzatban – meghatározott kör részére, azonos feltételekkel és módon ingyen vagy kedvezményesen adott termék, nyújtott szolgáltatás révén juttatott adóköteles bevéte.

-         Sporttevékenységhez nyújtott ingyenes vagy kedvezményes szolgáltatás (ideértve az utalványt is).

-         A kifizető által biztosított ingyenes vagy kedvezményes személyszállítási szolgáltatás.

-         A kifizető által ingyen vagy kedvezményesen átadott termék, nyújtott szolgáltatás, akkor, ha a kifizető a tb-nyugdíj-törvény szerint nem a foglalkoztatója a juttatásban részesülő személynek.

 

 

Cafeteria változások

Felhívjuk partnereink figyelmét, hogy a szabályok folyamatosan változnak, ezért a fejekben ragadt, de már megváltozott szabályok miatt érdemes áttekinteni mindig a lehetőségeket.

Jó példa, hogy az egészségpénztári szolgáltatások szabályai változtak, mégis sok emberben élnek ezek a régi szabályok: az egészségpénztári szolgáltatások közül az életmódjavító szolgáltatások (természetgyógyászat, wellness hotel és sporthoz kapcsolódó szolgáltatás, sporteszközvásárlás, életmódjavító kúrák) adóköteles egyéb jövedelemnek számít, ezért bevallani és adózni kell utána a munkavállalónak.

 

Miért előnyös a cafeteria rendszer?

A cafeteria rendszer a munkáltató számára:

A bérekhez képest alacsonyabb adóvonzattal rendelkezik, költség hatékony juttatási módszer, járulékmentes elemek is rendelkezésre állnak. Kevésbé megterhelő, mintha ugyanazt az összeget fizetné ki a vállalkozás nettó munkabérre, mert a cafeteria jellemzően 20 %-os költségmegtakarítást eredményezhet. A cafeteria rendszer alkalmazása a mindenkori pénzügyi helyzethez igazítható, a felhasználás folyamatosan mérhető és nyomon követhető.

A cafeteria rendszer a munkavállaló számára:

Az átlátható cafeteria rendszerben a juttatások bruttó összegét a dolgozók jobban kihasználhatják, ismerik az elemek értékét és a rendelkezésre álló keretösszeget, így könnyedén összeválogathatják a számukra kedvező, egyedi és egyéni igényeiknek megfelelő változatot.

A cafeteria rendszer mindkét fél számára:

Növeli a munkavállaló motivációját és elégedettségét, mivel maga választja meg a béren kívüli juttatást – ahhoz jut hozzá, amely számára értéket képvisel – és láthatóvá válik az, hogy valójában mennyit költ rá a munkáltató béren kívül. A vállalkozás számára költségmegtakarítást jelent, ezáltal javul a piaci versenyképessége.

 

Kiknek javasolt a cafeteria rendszer bevezetése?

Minden munkáltatónak, de mi kifejezetten a kis- és középvállalkozásokat – különös tekintettel a mikro – és családi vállalkozásokra – célozzuk meg ajánlatunkkal, tehát azt a kört amelynek legnagyobb szüksége van a költségtakarékos megoldás alkalmazására. Kategorizálásuk a foglalkoztatottak létszámához kapcsolódik.

  • családi vállalakozás: 1 fő alkalmazott,
  • mikrovállalkozás: 10 főnél kevesebb alkalmazott,
  • kisvállalkozás: 50 főnél kevesebb alkalmazott.

Fenti vállalkozások jelenleg nehéz helyzetben vannak, ezért minden lehetőséget meg kell ragadniuk költségeik csökkentésére. Az információ hiány és kevesebb lehetőség miatt a mikro-vállalkozások és a kisvállalkozások alig alkalmazzák a béren kívüli juttatások rendszerét, holott a bevezetéshez kapcsolódó megbízási díj a későbbiekben többszörösen és nagymértékben megtérül.

 

A cafeteria rendszer bevezetése

Tapasztalataink szerint a cafeteria rendszer bevezetését sok esetben gátolja az információk hiánya, valamint az, hogy megfelelő belső cafeteria szabályzat elkészítése sok vállalkozásnak gondot jelent.

Sok munkaadó tévesen azt hiszi, a cafeteria-rendszer költségesebb, mint az egyszerű béren kívüli juttatások, mivel a cafetéria-rendszerben felhasználható egyéni keret bruttó összeget jelent, az egyes juttatások után adózniuk kell a munkavállalóknak. Viszont ezek az elemek törvényileg eltérő adózási kötelezettség alá esnek. A keretből igénybe vett összegből a nettó, kézhez kapott értékén felül az adót is levonják. A munkavállaló tehát akkor jár jól, ha minél kisebb adójú elemeket választ, mert akkor bruttó keretének nagy részét kézhez kapja. Ezért elengedhetetlen a cafetéria bevezetése előtt hosszadalmas és precíz előkészítése a munkáltatói oldalon (pl. szerződések, juttatási csomagok, elemek összeállítása, tipikus igények felmérése, hatékony és érthető kommunikáció, megfelelő információk a munkavállalók felé). A cégek tehát azért térnek át a cafetériára, mert jóval költséghatékonyabb, mint a hagyományos juttatási rendszer, ráadásul a rendszer - a hiedelmekkel ellentétben - nem vonz magával jóval több adminisztrációs feladatot.

 

Miért kell Cafeteria szabályzat?

Sokszor felmerül kérdésként, hogy miért is kell a választható béren kívüli juttatások rendszerét Cafeteria szabályzat formájában rögzíteni. A válasz nagyon egyszerű: Mivel a vállalkozások belső szabályzatai többnyire valamennyi munkavállalóra nézve kötelező érvényűek (vegyük csak a munkavédelmi szabályzatot vagy a tűzvédelmi szabályzatot), kötelező annak ismerete és betartása is, ezért a Cafeteria szabályzat a cafeteria rendszer lehető leghatékonyabb módja annak, hogy minden munkavállaló megismerje.

Azonban nemcsak ésszerűségi megfontolások miatt kell a Cafeteria szabályzat dokumentumot elkészíteni, hanem a személyi jövedelemadóról szóló törvény (Szja törvény) is meghatároz erre vonatkozóan feltételeket.

 

Mibe kerül a cafeteria rendszer bevezetése?

Az előkészítő munkákra, a szabályzat elkészítésre, a bevezetési adminisztrációra, az egyedi igények figyelembevételével a dolgozói létszámra vonatkoztatott szolgáltatási csomag alapján alakítjuk ki árainkat.

 

Cafeteria tanácsadás jellemző költségei

A költségek első és meghatározó része a szabályzatkészítés. Ezzel foglaljuk össze a szabályokat, és ezzel garantáljuk a törvényi megfelelést. Ennek egyszeri készítési költsége a vállalkozás nagyságától függ.

A másik költség a dolgozói nyilatkoztatás, mely a dolgozók személyre szabott cafeteria kialakítását jelenti. Ez létszámfüggő egységköltség.

A harmadik, kis tételű költség, ha a cég igényli a számviteli rendszerhez való folyamatos kapcsolódást és az általunk irányított informatika rendszerrel történő cafeteria kezelést. Ennek betanítása díjmentes, működtetése létszámfüggő.

A cafeteria rendszer bevezetéséhez kapcsolódó fenti költségek felsorolása kizárólag az általános tájékoztatást szolgálja.

A cafeteria rendszer bevezetésére a megbízási díj konkrét meghatározása az igények és lehetőségek – munkavállalói és munkáltatói oldalról egyaránt – térítésmentes előzetes felmérése után történik.

 

Mi lesz, az adóztatás során? Hallottam, hogy megadóztatták a cafeteriát.

Természetesen mi is ismerjük ezeket és folyamatosan figyelemmel kísérjük a szabályokat.

Úgy állítottuk fel a rendszerünket, hogy az aktuális adóévre készítjük el a cafeteriát és minden évben aktualizáljuk az adószabályoknak megfelelően. Azok a partnereink, akik halogatták a hírek miatt a bevezetést, mikor elkészültünk vele, akkor megállapították, hogy elég sokat veszítettek a várakozással.

A cégvezetői tájékoztatón el tudja dönteni a vezetés, hogy az aktuális árak alapján megéri-e neki bevezetni a rendszert.

A számok könnyen tudnak segíteni a döntésben. Ezért érdemes körbeülni a tárgyalóasztalt.

 


Klaszterház szolgáltatások:

mobilflotta t-mobile


 Csatlakozási szándék
Ügyfélkapu Belépés
Checkbox
Felhasználói adatok megjegyzése
Belépés
Hírlevél
Iratkozzon fel hírlevelünkre és e-mailban értestjük az Ön igényeinek megfelelő információkról, vállalkozását segítő lehetőségeinkről!
Képgaléria
Életünk képekben... Nézzen Ön is körbe nálunk!
Tovább a képgalériába
Visszatérés a kezdőlapra...